Tuinaanleg

Het aanleggen van een nieuw gazon, nieuwe borders of een totaalconcept.

Alles kan naar wens van de klant worden uitgewerkt.

Hieronder een overzicht van wat we u kunnen aanbieden.

Aanleg van gazon

Het aanleggen van gazon kan door middel van zaaien of met kant en klare graszoden. Het voordeel van deze graszoden is dat u onmiddellijk een dicht en onkruidvrij gazon hebt.

Om een mooi resultaat te krijgen wordt de oude graszode losgesneden en afgevoerd. Waarna het terrein verschillende grondbewerkingen ondergaat. Vervolgens ingezaaid of worden de matten geplaatst. De aanleg van een gazon is ook de ideale moment om bodem verbeterend materiaal toe te voegen.

Aanplantingen

Een mooi gazon is vaak de basis van elke tuin, met de juiste beplantingen (hagen, struiken, vaste planten…) kan er op een eenvoudige manier meer sfeer en privacy gecreëerd worden. Er zal steeds rekening gehouden worden met de groeiplaatsomstandigheden (bodemtoestand, schaduw…)

Afboordingen

Door gebruik te maken van een afboording is het eenvoudig om een grens te maken tussen gazon, border, grindpad, terras,…

Wat de materialen (beton, natuursteen, kunststof, hout, metaal, …) betreft is de keuze zeer ruim.

Afsluitingen

Er zijn verschillende soorten afsluitingen (hout, beton, draad, kunststof…).

Een afsluiting zal zorgen voor de nodige privacy, tevens zal het de ontsnappingsmogelijkheden van uw trouwe viervoeter beperken.

Verhardingen

Bij verhardingen zijn verschillende mogelijkheden op het vlak van materiaalkeuze, waterdoorlatendheid…. Er zal steeds een advies gegeven worden bij het eerste plaatsbezoek.

Tuinonderhoud

Het onderhouden van privétuinen of bedrijfsterreinen kan met een éénmalige onderhoudsbeurt maar uiteraard ook met een onderhoudscontract zo bent u als klant zeker dat uw tuin of bedrijfsterrein er steeds piekfijn uitziet.

Hieronder een overzicht van wat we kunnen aanbieden.

Scheren van hagen, struiken en snoeivormen

Het is aan te raden om minstens 1 maal per jaar de traag groeiende hagen of struiken zoals Taxus of andere Coniferen in uw tuin te snoeien, voor de snel groeiende soorten zoals Beuk of haagbeuk is aan te raden om dat 2 keer per jaar te doen.

Dit gebeurt best tijdens het groeiseizoen tussen juni en oktober.

Hiervoor worden steeds scherpe en goed onderhouden machines gebruikt die regelmatig worden ontsmet, zo kan een mooi en gezond resultaat worden gegarandeerd.

Maaien van gazons

Voor het maaien van gazons, bedrijfstuinen of braakliggende terreinen wordt er meestal met een regeling op jaarbasis gewerkt. Wenst u toch dat er maar 1 of meerder keren wordt gemaaid door vakantie of ziekte dan is dat uiteraard ook mogelijk.

Er wordt steeds gebruik gemaakt van professionele grasmaaiers met scherpe messen.

Door de hoge zuigkracht die professionele maaiers kunnen genereren worden onkruidzaden die door de wind op het gazon zijn terecht gekomen beter afgevoerd.

Het trimmen van de graskanten en de zones rond obstakels of bomen wordt ook bij iedere maaibeurt uitgevoerd.

Het verticaal bijsnijden van de graskanten is ook steeds mogelijk.

Verticuteren en bemesten van gazons

Wie zijn gazon jaar na jaar in een perfecte staat wil houden doet er goed aan om in de winterperiode een kalkgift toe te dienen en het gazon minimaal 1 keer per jaar te verticuteren. Dit kan in het voorjaar of in het najaar.

Verticuteren is altijd nuttig voor een gazon (ook voor jonge gazons) , met deze bewerking wordt het gazon verlucht en worden vilt en eventueel mos verwijdert.

Zo is het voor het gras makkelijker om water en voedingsstoffen op te nemen, het gras zal sterker worden en onkruiden en mos krijgen minder kans om zich te ontwikkelen.

Na het verticuteren kan er worden bijgezaaid indien nodig en wordt er een professionele meststof toegediend.

Onkruidbestrijding en gewasbescherming

Als houder van een fytolicentie kan ik voor u op een verantwoorde manier uw terreinen of gazon onkruidvrij houden. Dit kan met chemische of biologische producten.

Verder kan mechanische onkruidbestrijding op verhardingen toegepast worden door middel van een machinale onkruidborstel.

Het wieden van onkruid in uw borders is ook steeds mogelijk en kan gecombineerd worden met het maaien van het gazon of met ander tuinonderhoud.

Ruimen van blad

Bladeren tussen de plantenborders zorgen tijdens de winter voor een goede bescherming, ze stimuleren het bodemleven en zorgen op termijn voor meer humus in de bodem.

Grote hoeveelheden bladeren op het gazon daarentegen kunnen voor verstikking van het gras zorgen. Het is daarom aan te raden om deze van het gazon te verwijderen.

Met de vacuümzuiger kan er snel blad worden geruimd en afgevoerd of richting borders getransporteerd.

Om slipgevaar te voorkomen kan het ruimen van bladeren ook op verharde terreinen, parkings of fietspaden.

Bodemverbetering en bodembedekking

Een gezonde bodem met een goed bodemleven is de basis van iedere tuin.

In een humusrijke bodem worden voedingsstoffen en water veel langer vastgehouden.

Naar mate van uw bodem en de behoefte van de beplanting kan ik u de juiste organische of fysische bodemverbeteraar aanleveren.

Door de verschillende droge zomers die we al hebben gehad in combinatie met een sproeiverbod is het belangrijk om uitdroging van de bodem zo lang mogelijk uit te stellen.

Dit kan door de bodem te bedekken met bijvoorbeeld lava, schors, houtsnippers, strooisels,…

Een extra voordeel hiervan is dat onkruid ook moeilijker zal kiemen.

Uiteraard kan u hiervoor ook bij mij terecht.

Boomverzorging

Onder de noemer boomverzorging kunnen alle werkzaamheden die met bomen te maken hebben geplaatst worden.

Dit gaat van het aanplanten tot het vellen van bomen.

Hieronder een overzicht van wat we u kunnen aanbieden.

Aanplanten van bomen

Alvorens een boom aan te planten is het belangrijk om te weten welke soort het beste in jouw tuin zal groeien en aan jouw verwachtingen zal voldoen.

Een professioneel advies hierover en een correcte plantmethode zijn uiteraard vanzelfsprekend.

Snoeien

Het snoeien van bomen kan door verschillende redenen nuttig zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het begeleiden van jonge bomen zodat (vracht) wagens nog kunnen passeren, het verwijderen van dood hout of gewoon een onderhoudssnoei.

Gezondheidscontrole en oplossingen

Bij het zien van losse schors, zwammen op of in de omgeving van de stam, veel dood hout of andere onregelmatigheden is het aangewezen om een controle uit te laten voeren.

Soms hebben bomen niet de beste groeiomstandigheden, dan kan een standplaatsverbetering een oplossing zijn.

Bepaalde soorten kunnen last hebben van zwakkere takaanhechtingen hier kan snoeien of een kroonverankering (valbeveiliging voor takken) een geruststelling bieden. Bij een kroonverankering worden zwakkere delen van de kruin aan de sterke delen bevestigd. Indien er bij een storm dan toch een zwakker deel zou uitscheuren dan zal dit opgevangen worden en zo wordt schade aan gebouwen, serres,… vermeden.

Vellen van bomen

Door ruime ervaring en verschillende hulpmiddelen kan iedere boom op een veilige manier geveld worden. Ook wanneer deze niet kan vallen kan er door gebruik te maken van klimtechnieken of een hoogtewerker steeds op een veilige manier gewerkt worden.

Het rooien van bouwgronden of bossen valt ook onder de werkzaamheden.

Hakselen van takken

Door gebruik te maken van compacte hakselaars die door de meeste tuinpoortjes kunnen kan er dicht bij de te vellen of te snoeien bomen worden versnipperd. Dit werkt tijd en kostenbesparend. Afvoeren van snippers is ook steeds een mogelijkheid.

Uitfrezen van boomstronken

Na het vellen van bomen of struiken is het handig als de stronken ook verwijderd worden.

Bij het uitfrezen wordt de stronk vermalen tot pulp waardoor deze snel composteert.

Door gebruik te maken van een compacte machine op banden wordt schade aan het gazon tot een minimum herleidt.

Partners